Rozmarýna 11 / 2017

časopis Rozmarýna


Časopis a cílová skupina:

Hobby magazín pro tvořivé lidi. Věnuje se všemu, co dělá život krásnější a spokojenější. Je zaměřen hlavně na ženy, které chtějí samy tvořit své životní prostředí, životní styl a pěstují tvůrčí hobby.Časopis hledá inspiraci v kladných stránkách watcheq tradičního životního stylu a života v souladu s přírodou

Časopis vychází měsíčně vždy okolo 10. dne v měsíci. V SR je možno časopis koupit se zpožděním 1,5 měsíce.

Pokud máte se sháněním časopisu potíže, objednejte si předplatné: objednat zde

V ČR je časopis dodávám do více než 3 500 prodejen v běžné prodejní síti s tiskem a do vybraných prodejen v následujících obchodních řetězcích:
Ahold
Geco
Tesco
HDS Retail a M-Trafik
Spar
Valmont
Globus
Makro
Česká pošta
CZ Retail

Cena na novinovém stánku je v ČR 24,90 Kč, v SR 0,99 Euro.
Cena ročního předplatného je 218 Kč, v SR 10,80 Euro.

zobrazit celý článek

Podmínky soutěží:

■ Obecná ustanovení soutěží, křížovek a anket