Před odjezdem do zahraničí

Chystáte se se svým domácím zvířetem na cestu za hranice republiky? Pak si zjistěte, jaké požadavky má země, do které míříte. Pravděpodobně ale budete pro své zvíře potřebovat:


1. Čip
2. Platný europas, vyplněný a s platným očkováním
3. Platné očkování proti vzteklině. Zvíře by mělo být přeočkované v řádném termínu nebo minimálně 21 dnů po primovakcinaci.
4. Potvrzení o dobrém zdravotním stavu zvířete vydané vaším veterinářem maximálně 3 dny před odjezdem.
5. Potvrzení o příznivé nákazové situaci. Vydává ho místně příslušná Krajská veterinární správa při vycestování mimo EU.
6. Laboratorní vyšetření protilátek na vzteklinu – požadují jen některé země.
7. Platné odčervení – požadují jen některé země.


Text: red; foto: Shutterstock a archiv

Další články

Košíkářka Romana Jablunková: Usiluji o maximální kvalitu

Košíkářka Romana Jablunková: Usiluji o maximální kvalitu

Romana Jablunková se narodila se do košíkářské rodiny. Obec, z níž pochází, je ostatně tímto řemeslem proslulá. Tradice košíkářského řemesla trvá v Morkovicích-Slížanech na Kroměřížsku přes dvě stě let. A stále přežívá, i když ho ovládá už jen přibližně desítka košíkářů.

Celý článek

Dvojí tvář jedné chalupy

Dvojí tvář jedné chalupy

Stavení pochází z počátku 19. století, je to znát na jeho průčelí děleném římsami i na oknech, v horní části zaoblených. Ovšem odvrácená strana značí, že jde o moderní dům z posledních let. Na části směřující do zahrady se oba styly potkávají, ten starý i současný. Tvář chalupy určili architekti.

Celý článek