Lensedly v Posázaví

Ve středočeských Lensedlech se dodnes zachovala mimořádně malebná náves s několika významnými roubenými i zděnými stavbami lidové architektury.

Přibližně 35 kilometrů jihovýchodně od Prahy, na pravém břehu řeky Sázavy v sevření potoků Mnichovky a Vejborky se nalézá velmi členité kopcovité území, v němž leží historicky dlouhodobě spojené obce – Kaliště, Lensedly a Poddubí.

Čp. 29 bylo postaveno ve stylu selského baroka

První písemné památky, pocházející z roku 1357, dokladují přidělení Lensedel ke hradu Zlenice. Tato vesnice tedy byla osídlena již dříve, nejspíše Zličany z rodu Slavníkovců v 13. století. Od roku 1466 se stala državou Hrádku nad Sázavou (dnes Komorní Hrádek), k němuž patřila až do konce feudalismu. Roku 1651, tři roky po třicetileté válce, která se vsi pravděpodobně vůbec nedotkla, bylo v obci obydleno 8 usedlostí – 5 selských a 3 chalupnické, a dvě zůstávaly neobydlené. Za vlády Marie Terezie tu bylo 15 obývaných domů, při prvním číslování domů za Josefa II. měly Lensedly osmnáct čísel popisných. Od druhé poloviny 19. století do čtyřicátých let 20. století měla vesnice třicet obývaných domů. Od roku 1961 dodnes jsou Lensedly součástí blízkého Kaliště.

Pohled na jeden z lensedelských statků. Na jeho stavu se jistě podepsalo znárodnění v 50. letech minulého století

Název vesnice je odůvodňován mnoha způsoby. Nejčastěji se odvozuje ode lnu, který „sedl“ = lehl. Ale možné i je, že starobylý název „Leňsedly“ vznikl spojením dvou slov, přičemž „leň“ znamená nyní a „sedl“ sedlák, usedlík.

Památná lípa roste u silnice, vedoucí k obci Turkovice. Pod lípou je litinový kříž

Chalupnická zástavba kolem návsi

Jádro obce tvoří obdélníková náves se zachovaným původním půdorysem. Na dvě protilehlé svažité poloviny ji dělí protékající potok. Na severní straně je zatravněné prostranství s lípami a zvoničkou z roku 1886, postavenou z červeného pískovce (poslední zvonek Prokop byl ulit roku 1947). Jižní stranu uzavírá kravín. Náves obklopuje hustá chalupnická zástavba, na niž navazují záhumenky. Později vyrostly další domy jak na jižním svahu, tak u cesty nad severní částí návsi. V první polovině 20. století se objevilo i několik chat a rodinných domků podle silnice nad vsí.
V historickém jádru Lensedel, které bylo v roce 1995 vyhlášeno vesnickou památkovou zónou, najdeme roubenou zástavbu ze druhé poloviny 18. a počátku 19. století s dochovanými cennými detaily, ale i mladší zděné usedlosti. Ty mají zajímavě ztvárněná průčelí ve stylu lidového baroka, což je ve zdejším regionu poměrně vzácné.

Jeden z nejpěknějších domů mladší zděné zástavby s křídlovým štítem má čp. 13

K nejcennějším patří roubená chalupa čp. 14 se sdruženými okénky a sousední domek čp. 22; oba stojí v blízkosti zvonice. Chalupa čp. 14 je výjimečná pro svou neporušenou původní podobu. Oba zmiňované objekty mají výrazný přesah střechy nad zápražím a jednoduché lomenice z překládaných prken.

Čp. 12 s pěkným křídlovým štítem a datací, která prozrazuje datum vzniku tohoto domu

Domy s křídlovými štíty

Z mladších domů jsou pozoruhodné zejména čp. 12 a 13, které stojí na návsi na stejné straně jako starší dochované památky, ale o něco níže. Čp. 12 nese na průčelí dataci 1856. Tehdy majitel zboural staré stavení a na jeho místě vystavěl nový dům s chlévy pod jednou střechou. Také čp. 13 pochází z doby kolem poloviny 19. století a dodnes ho zdobí pěkná okénka jak do návsi, tak do dvora. Oba domy mají křídlové štíty s pilastry a ozdobnými štukovými prvky. Podobný křídlový štít můžeme vidět i na domě čp. 29 u kravína. Mizející stopy zajímavé výzdoby jsou zřetelné i na dalších domech. Například na čp. 23 nad návsí, které patřilo k jednomu z bohatších selských stavení, jsou vidět vyřezávané dřevěné lišty ve špičce štítu a také na fasádě jsou čitelné zbytky původního štuku. Statek se však opravuje a kdo ví, jaké pochopení pro historii má současný majitel. Na druhou stranu tento dům (a podobně i několik dalších, především v horní části návsi) opravu již nutně potřebuje.

 


Text: Martina Lžičařová; foto: M. Lžičařová a P. Živný

Další články

Rustikální lavice

Rustikální lavice

Poslouží vám dobře venku, na zahradě či pod pergolou, ale i uvnitř v domě. Jednoduchá lavice z vyhozených prken, která vám dá příležitost vyjádřit svou kreativitu.

Celý článek

Dobrá vydatná kaše

Dobrá vydatná kaše

Je výborná jako sytá snídaně, která vám dodá energii na celé dopoledne, nebo jako výživná svačina po dlouhé procházce. Zahřeje a potěší všechny milovníky sladkých jídel.

Celý článek

Náramek s korálky

Náramek s korálky

Pro výrobu tohoto zajímavého náramku stačí umět uháčkovat řetízek a poradit si se zakončením náramku s pomocí kovových kaplíků Podle našeho návodu to určitě zvládnete.

Celý článek

Polštářky potištěné jablky

Polštářky potištěné jablky

Tisk přírodninami je snadná, rychlá a levná technika zdobení textilií. Vše, co má zajímavý povrch, lze k tisku použít: květy, listy, větvičky nebo třeba rozpůlené ovoce či zeleninu.

Celý článek

Přečtěte si

Okenní šambrány

Okenní šambrány

www.chatar-chalupar.cz

Okenní šambrány, orámování okenních otvorů, najdeme snad na každém domě – vyjma těch moderních. Jde o profilované a různě zdobené rámování, zpravidla štukové, někdy i jen malované.