Holašovice

Jihočeská osada Holašovice, která je součástí obce Jankov, byla v roce 1998 zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Holašovice jsou unikátně dochovaným souborem usedlostí z období vrcholné fáze středověké kolonizace, stavebně a výtvarně upravených v průběhu 19. století do podoby tzv. selského baroka. Přitom nejde o skanzen, ale o žijící a fungující vesnici se 140 trvalými obyvateli. Za svou zachovalost vděčí mimo jiné tomu, že neleží při hlavních trasách, ale v hornatině Blanský les západně od Českých Budějovic, v nadmořské výšce téměř 500 metrů.

Kaple, která je spolu s křížkem ozdobou severní části návesní plochy, je z poloviny 18. století

Genius loci zachován

Místo osídlili v polovině 13. století Holasici, poddaní jistého Holase (od jeho jména byl později odvozen název Holašovice). Král Václav II., do jehož družiny zřejmě Holas patřil, však v roce 1292 věnoval vesnici výměnou za jiný majetek klášteru cisterciáků ve Vyšším Brodě. V jeho držení zůstala následujících pět a půl století. V první polovině 16. století však přišla pohroma. Téměř všichni původní obyvatelé české národnosti vymřeli na mor. Vyšebrodská vrchnost téměř okamžitě povolala osadníky z Bavorska a Rakouska. V polovině 17. století bylo na lichoběžníkové návsi obydleno čtrnáct usedlostí z tehdejších sedmnácti. Do života Holašovic zasáhla také druhá světová válka. Snahy místního německého obyvatelstva o připojení k Německu byly úspěšné. Obec se stala součástí říšského území a došlo k nucenému vysídlení české menšiny. Po válce, v roce 1946, začal odsun, který tentokrát postihl naprostou většinu obyvatel německé národnosti. Do uprázdněných stavení přišlo české obyvatelstvo z vnitrozemí. V poválečných letech se v obci téměř nestavělo, spíše jen opravovalo a udržovalo. Proto zůstal tento obdivuhodný architektonický komplex zachován.

Před čp. 35 se nachází jedna z vahadlových pump

Unikátní komplex staveb

Statky jsou průčelími obráceny do prostoru severojižně situované návsi o velikosti 210 x 50 až 75 metrů. Každý se kdysi skládal z hlavní budovy, v níž bydlel hospodář, a výměnku či sýpky na druhé straně od vjezdu. Na ně navazovaly další hospodářské budovy a komplex uzavírala stodola, za kterou byla rozlehlá zahrada a polnosti, situované kolmo na návesní linii. Prakticky všechny budovy na návsi jsou z kamene, jako pojivo se používala hlína. Kamenná je i zídka, ohraničující celý intravilán obce. Počátkem 19. století stálo na návsi sedmnáct statků. Oddělením některých výměnků se zástavba zahušťovala, a tak jich je dnes dvacet sedm, z toho třiadvacet památkově chráněných. Patří mezi ně i stavby, jež podlehly architektonickým tendencím druhé poloviny 19. století. Bylo to budování patrových staveb (např. někdejší výměnek čp. 19 nebo pozdější přestavba čp. 8) a podélné formování návesního průčelí (chalupy čp. 18, 20 a 21). Navzdory těmto přestavbám si osada uchovala svůj tradiční charakter. Vzácností je i fakt, že není narušena moderní výstavbou a nevhodnou přestavbou původních stavení ve druhé půli dvacátého století. Družstevní zemědělský areál i nová občanská výstavba byly koncentrovány vně hranic historického jádra. Soubor byl v roce 1995 prohlášen vesnickou památkovou rezervací a od roku 1998 došlo k jeho postupné památkové obnově. Šlo hlavně o opravu chátrajících střech a kompletní rehabilitaci návesních průčelí převážné většiny usedlostí. Renovací prošla také návesní kaple sv. Jana Nepomuckého a další drobné sakrální stavby.

V sýpce usedlosti čp. 3 funguje v sezóně stylová hospůdka

Procházka kolem návsi

U většiny statků můžeme obdivovat dvojici plochých křídlových štítů, které spolu s bránou a vstupní brankou tvoří jeden architektonický celek, což průčelí opticky rozšiřuje a umožňuje různé varianty výtvarného pojetí. Fasády jsou zdobeny štukovými lemy, římsami, bosáží i drobnými prvky, jako jsou betlémské hvězdy, stromy života, kartuše s datací, monogramy IHS a iniciálamy stavebíků. Podle datace lze zjistit, kdy byly statky obnoveny. Zatímco ve 40. a 50. letech vznikaly štíty s okrouhlým, „zvonovým“ zakončením, v 60. a dalších letech se obrys mění do jednoduchého trojúhelníkového tvaru. K charakteristice holašovických domů patří podstřešní komory, situované nad obytnými přízemky. Větraly se menšími okénky ve štítech, někde krytých žaluziemi. Mezi sousedícími objekty jistě objevíte tzv. soutky – úzké mezery na hranicích parcel. Před osmi statky lze obdivovat obnovené mohutné pístové vahadlové pumpy, které byly ve druhé polovině 20. století odstraněny. Posedět můžete v hostinci v čp. 18, jednom ze stavení s podélně situovaným návesním průčelím, nebo v sezónní stylové hospodě v sýpce u čp. 3. Kdo chce nakoupit jen malé občerstvení, zamíří do bývalé kovárny čp. 23 uprostřed návsi. V infocentru si může prohlédnout národopisnou expozicí a v muzeu ve statku čp. 6 mnoho dokladů o způsobu hospodaření v 1. pol. 20. století.

 

 


Text: Marie Rubešová; foto: František Vaňásek

Další články

Rustikální lavice

Rustikální lavice

Poslouží vám dobře venku, na zahradě či pod pergolou, ale i uvnitř v domě. Jednoduchá lavice z vyhozených prken, která vám dá příležitost vyjádřit svou kreativitu.

Celý článek

Dobrá vydatná kaše

Dobrá vydatná kaše

Je výborná jako sytá snídaně, která vám dodá energii na celé dopoledne, nebo jako výživná svačina po dlouhé procházce. Zahřeje a potěší všechny milovníky sladkých jídel.

Celý článek

Náramek s korálky

Náramek s korálky

Pro výrobu tohoto zajímavého náramku stačí umět uháčkovat řetízek a poradit si se zakončením náramku s pomocí kovových kaplíků Podle našeho návodu to určitě zvládnete.

Celý článek

Polštářky potištěné jablky

Polštářky potištěné jablky

Tisk přírodninami je snadná, rychlá a levná technika zdobení textilií. Vše, co má zajímavý povrch, lze k tisku použít: květy, listy, větvičky nebo třeba rozpůlené ovoce či zeleninu.

Celý článek

Přečtěte si

Okenní šambrány

Okenní šambrány

www.chatar-chalupar.cz

Okenní šambrány, orámování okenních otvorů, najdeme snad na každém domě – vyjma těch moderních. Jde o profilované a různě zdobené rámování, zpravidla štukové, někdy i jen malované.