Je čas prořezávat jabloně

Máte zahradu, kde pěstujete jabloně? Pak máte v únoru spoustu práce. Pokud však zimní řez nestihnete, nemusíte zoufat, některé úpravy můžete udělat i během roku.

Každoroční prořez koruny zajistí dobrý zdravotní stav stromků a většinou i bohatou sklizeň. Než sáhnete po pile a nůžkách, měli byste vědět, že pro začátečníka jde o poměrně složitou záležitost. Ovocné stromy ve svém životním cyklu procházejí několika vývojovými stupni. Bez plánovaného řezu by koruny většiny odrůd byly husté a plodily by nekvalitní ovoce. Existuje několik škol řezu a každý zahrádkář si vybírá způsob, který mu vyhovuje.

Řez, který posiluje plodnost, provádíme v začátku vegetačního období, v březnu a počátkem dubna, vždy podle aktuálního počasí

Výchovný řez

V první řadě jde o takzvaný výchovný řez. Po výsadbě stromku se v prvních letech staráme o zapěstování jeho tvaru podle dané podnože. U mladého stromku tak z vrcholových výhonů založíme korunku. U podnoží slabě rostoucích necháme růst hlavní větev do výše dva a půl metru a na něm pěstujeme polokosterní větve a plodný obrost. Je to tvarově štíhlé vřeteno, solax systém a jiné tvary. Výchovný řez provádíme po mrazech, hlavně u vysazených stromků. Je to většinou začátek března, ještě v době vegetačního klidu.

K odstranění mladých výhonů vám postačí nůžky

Udržovací řez

Po několika letech výchovného řezu přichází období plné plodnosti. Tehdy začínáme s udržovacím řezem, kdy musíme zajistit plnou plodnost a dostatečné přírůstky nových letorostů. Udržovací řez lze u jádrovin provádět i v době vegetace. U slabě rostoucích podnoží je to na polokosterních větvích, u silněji rostoucích tvarů na kosterních větvích a na plodném obrostu. Rez v tomto období musí být každoroční, jinak dojde k zesílení a poškození plodného obrostu na větve dalšího řádu. Udržovací řez se dělá od období začínající plodnosti přes střední věkové období až do počátečních příznaků staroby. V této době vždy zachováváme dostatečný počet květních pupenů pro kvalitní sklizeň.

Přebytečné a nevhodně rostoucí výhony hladce odřízněte na větevní kroužek

Zmlazovací řez

Pokud stromu nelze podstatně prodloužit příliš krátké přírůstky letorostů zlepšenou výživou ani mírným zmlazováním, je nutné použít hlubšího zmlazovacího řezu do starého dřeva. Jde o středně hluboké až hluboké se říznutí koruny. Při něm se dostaví opakovaná potřeba řezu výchovného a pro další dobu několika let pravidelný udržovací řez. Bráníme se přílišnému zahuštění z nadměrného růstu nových výhonů. Zmlazovací účinky má především řez používaný v době vegetačního klidu.

Kalendář prací

Leden – únor
Řez v zimě (tedy ve vegetačním klidu) podporuje růst stromů. Používá se u kmenů, kde je dostatečná plodnost, ale růst je malý. V této době jsou zásobní látky v klidu a nerozvádějí se po stromě. Vybíráme si dny, kdy nemrzne. Ve slabých mrazech není vhodné řezat silnější větve, kde by vznikly větší rány. Zmlazujeme hlavně plodný obrost a zajistíme nutný průklest koruny. V únoru se zmlazují starší stromy, které plodí malé ovoce. U starých stromů volíme silnější zmlazení. V tomto případě se ale větším ranám nevyhneme. Po zásahu je ošetříme štěpařským voskem.

Březen – duben
Řez, který posiluje plodnost, provádíme v začátku vegetačního období, kdy se pupeny zvětšují růstem až do fáze zvětšeného myšího ouška. Tehdy řežeme jabloně po prvních letech výchovného řezu, v takzvaném udržovacím řezu v době plodnosti. Zde dopěstováváme stromy, na nichž připravujeme silné kosterní větve, aby unesly budoucí úrody, a snažíme se docílit dobře rozložený plodný obrost. Řežeme i starší stromy v plné plodnosti. Řezem způsobenou větší ránu ošetříme – zamažeme ji štěpařským voskem.

Květen
Řez v době květu jabloní provádíme u stromů, které příliš bujně rostou, jak vlivem odrůdy (třeba Bohemie), nebo nadbytku závlahy. V dalších letech pak musíme omezit hnojení dusíkem. Zkrácením kvetoucích výhonů na plodném obrostu na květní růžici nebo růstový pupen odebereme v tuto dobu větší část zásobních látek a strom oslabíme v budoucnu v růstu. Dále ošetříme řezem kosterní větve a případně upravíme korunu.

Červen – červenec
Řez u jádrovin v těchto měsících děláme minimální, hlavně když narůstají jablka na plodném obrostu. Pouze odstraníme či zakrátíme letorosty rostoucí směrem nahoru, dovnitř koruny nebo křižující výhony.

Srpen
Pozdně letní řez se většinou provádí ve druhé polovině srpna. Jestli byl růst letorostů silnější a zastiňuje vybarvování jablek, k probírce je vhodné přistoupit. Lepší je ale nezasahovat do stromu, kde se zvětšují jablka.

Září – říjen
Po sklizni je možný rez starších stromů. Pokud máme více stromů a v příštím roce na jaře bychom z různých důvodu řez nestihli, je možné jádroviny ošetřit řezem. Věnujeme se hlavně detailnímu řezu plodonosného obrostu. Silnější řez, kde způsobujeme vetší rány, necháváme na jaro. Řez ukončujeme v říjnu, při teplém počasí. Pokud nemrzne, můžeme pracovat i v listopadu.


Druhy řezů

Dle zvolené doby: zimní, prováděný v době vegetačního klidu a letní, který provádíme ve vegetační době.
Dle vývojových období: výchovný, udržovací a zmlazovací.
Dle délky výhonu: krátký, střední, dlouhý.
Dle způsobu: na větevní kroužek, na pupen, na cípek, na patku apod.

Tip

Velké rány je doporučeno zamazávat štěpařským voskem nebo speciálními přípravky, obzvláště hrozí-li velké mrazy. Ošetřujeme rány od průměru kolem 3 cm. Zatřít je můžeme i štěpařským balzámem, latexem nebo třeba Balakrylem. Důležité je, aby se do rány nedostala infekce.

 


Text: red; foto: Shutterstock

Další články

Bramboříky na záhony i do bytu

Bramboříky na záhony i do bytu

Jsou to milovníci chladu a většinou potřebují dostatek vody. Můžete si s nimi zkrášlit chladnější místa v bytě, ale také zahradu. Vyberte si z několika druhů bramboříků.

Celý článek

Pokojové mini skleníky

Pokojové mini skleníky

Interiérové mini skleníky jsou nejen krásnou dekorací, ale umí pokojovým rostlinám či bylinkám poskytnout i teplejší a vlhčí mikroklima. Jejich podoby jsou různé. Mohou být jednoduché, romanticky zdobné i moderní s osvětlením a dálkovým ovládáním.

Celý článek

Všemocná šalvěj

Všemocná šalvěj

Latinský název Salvia officinalis je odvozen ze slova salvare, což znamená léčit. Odnepaměti je totiž tato bylinka považována za mocný všelék. Využijte ji i ve své lékárničce.

Celý článek

Přečtěte si

Úbislavice

Úbislavice

www.chatar-chalupar.cz

Cestou od Jičína směrem k Nové Pace odbočte před obcí Rumchalpa doleva. Objevíte Úbislavice a jejich osady a můžete obdivovat roubené podkrkonošské chalupy, některé s bohatě vyřezávanými štíty.

Podkroví s jasnými souvislostmi

Podkroví s jasnými souvislostmi

www.peknebydleni.cz

Kde bychom chtěli bydlet? Naše představy se různí, ale určitě můžeme sestavit pomyslnou hitparádu nejžádanějších míst. Na jednom z nejvyšších stupňů by se zřejmě ocitlo bydlení v rodinném domě. O vedoucí pozici by se ale se stejnou úspěšností ucházel i další velmi vyhledávaný typ bydlení – půdní vestavba.

Mlýn, kde se dobře žije

Mlýn, kde se dobře žije

www.chatar-chalupar.cz

Opuštěný mlýn, který na svém místě stál už v osmnáctém století, koupili Vlaďka a Josef Tomáškovi před šesti lety. Hned se pustili do jeho oprav a již za dva a půl roku zde oslavili první Vánoce.