Nové Osinalice

Vesnička obklopená lesy a stržemi s pískovcovými skalami leží v CHKO Kokořínsko. Patří k nejlépe dochovaným a památkově nejcennějším celkům lidové architektury ve středních Čechách.

Nové Osinalice jsou osadou, která patří spolu s Chudolazy, Osinaličkami a Osinalicemi pod obec Medonosy. Leží na konci slepé silničky asi dva kilometry jižním směrem od Medonos. Do Mělníka, okresního města, je odsud 14 kilometrů.

Historie s vůní chmele

Vesnice byla založena, stejně jako některé další v blízkém okolí patrně až ve druhé polovině 18. století, tedy v období novověké kolonizační vlny. Jejím důvodem byl rozvoj chmelařství. Šporkové nechali tehdy vymýtit i obtížně přístupné pozemky svého panství Nový Berštejn. V Schallerově Typologii z roku 1790 se uvádí, že v Nových Osinalicích bylo tehdy 21 domů. Od roku 1808 panství vlastnili Valdštejnové. Až do třicetileté války bylo celé toto území české, v 17. a 18. století však převládlo obyvatelstvo německé. Při soupisu v roce 1930 se všech 98 obyvatel vesnice hlásilo k německé národnosti. Po druhé světové válce ji museli opustit, což mohlo být pro tento zapadlý kout bez dopravní obslužnosti fatální.

Dům čp. 14 s velkou pavlačí usazenou na přístavbě má patro obložené eternitem a původní lomenici

V současné době je v Nových Osinalicích evidováno 26 adres. Trvale tu žije 7 obyvatel. Většinu hodnotných obytných staveb se podařilo zachránit díky rekreačnímu využití, a proto mohla být ves s cennými příklady lidové architektury středních Čech v roce 1995 prohlášena vesnickou památkovou rezervací.

Setkání stavebních stylů

V severní části Kokořínska se střetává několik typů patrových roubených staveb, které se odlišují vnitřní dispozicí a také technikou stavby. Půdorysně jde o komorový dům se světnicí, síní a komorou a chlévní typ, kde je namísto komory chlév. U obou typů jsou v patře komory, obvykle přístupné z pavlače, které sloužily k sušení a skladování chmele. Dodnes lze na mnoha staveních spatřit ve štítě nebo střeše kruhové či podélné větrací otvory.

Dům čp. 25 v jižní části vsi je postaven v tak zvaném nádražním stylu

Domy jsou většinou postaveny na kamenné podezdívce z pískovcových kvádrů – štuků. Přízemí i patro je nejčastěji roubené z otesaných smrkových trámů, mnohdy s podstávkou. Jsou to sloupy, které podpírají patro. Zpravidla jsou ozdobně vyřezávané a vzájemně spojené (někdy připomínají arkády). V této oblasti se projevuje i vliv západoevropského hrázděného domu. Proto jsou patra některých domů, výjimečně i jejich přízemí, hrázděná. Nechybí tu však ani výstavní zděné patrové objekty.

Skutečnost, že v době vzniku vesnic v této oblasti byl um a šikovnost tesařů na vysoké úrovni, dokládají nejen profilované podstávky, ale i zdobené sloupky pavlačí, zárubně oken a dveří. Na nejstarších objektech nacházíme také bohatě skládané lomenice. Ve štítech byly vyřezávané i větrací otvory, neboť půdy, jak už bylo řečeno, sloužily jako sušárny chmele. Někde se dochovaly i špýchary sloužící kdysi ke skladování vymláceného obilí.

Cesta lemovaná chalupami

Ať už přijíždíte do osady od Medonos přes Osinalice, nebo od Vidimi, ocitnete se na úpatí cesty, která vede poměrně strmě vzhůru, k severu. Je po obou stranách lemována patrovými domy, chalupami a usedlostmi. Pohled je to pěkný. I když se v řadách střídají stavby zděné, roubené a částečně i hrázděné, všechny mají sedlové střechy svírající stejný 45° úhel, což působí harmonicky. Štíty jsou navíc otočeny ke kolemjdoucím.

Celoroubený dům čp. 13 má zřejmě přezděnou lomenici

K velmi cenným patří například trojice domů na východní straně silničky. Patrový dům čp. 7 má roubenou světnici, zpředu bedněné a z boku hrázděné patro je vyneseno podstávkou a bývalé chlévy, nad nimiž je pavláčka, jsou zděné. U dvou sousedních domů s později přistavěným druhým traktem převažuje roubení.

V řadě domů situovaných v západní frontě zaujmou roubené domy čp. 12 až 16. Z tradičního stylu vybočuje chalupa čp. 14 s roubenou světnicí a celým patrem obloženým eternitem. Širší zděný přístavek z boku vynáší pavlač s profilovanými sloupky. Jediná z této skupiny staveb má nad eternitem ještě skládanou lomenici. Ostatní mají štíty zděné.

Podstavec pod litinovým Kristem na vrcholu kopce čeká na opravu

Za zmínku stojí i dům čp. 16, jehož majitelé nedávno obnovili profilovanou podstávku. Hodnotné jsou též zděné domy s klasicistními fasádami. Byly postaveny později, zhruba v polovině 19. století. Konstrukčně z této skupiny vybočuje dům čp. 11 na západní straně ulice, který má přední část zděnou a patro nad zadním traktem hrázděné. Směrem do dvora nechybí ani bedněná profilovaná pavláčka.

Ojedinělý je dům čp. 25 v jižní, nejníže po ložené části obce. Je postaven v tzv. nádražním stylu. Krásné stavby najdete i na vrcholu osady, při polní cestě sklánějící se směrem k Medonosům (jsou i na jejich katastru). Dům čp. 57 byl po požáru obnoven v celé své kráse. Má přední část roubenou, v patře dostatečně obedněnou, a zadní díl je zděný.

Před tmavou deštěnou chalupou čp. 56 můžeme obdivovat repliku sousoší, jehož autorem je Matyáš Bernard Braun.

Nová podstávka chalupy čp. 16 a její zdobení je bezpochyby replikou původní konstrukce

Většina roubených a částečně hrázděných patrových chalup byla v Nových Osinalicích postavena ve druhé polovině 18. století

 


Text a foto: Marie Rubešová

Další články

Listové těsto na slano

Listové těsto na slano

Přemýšlíte, jakou dobrotu připravit pro posezení s přáteli či jako lehký předkrm? Vyzkoušejte naše recepty z listového těsta. Nejsou náročné na přípravu, a přitom jsou velice chutné.

Celý článek

Léto s bylinkami

Léto s bylinkami

Milujte bylinky? Dejte jim na zahradě větší prostor – získáte tak nejen bohatou sklizeň aromatických a léčivých rostlin, zároveň si také vytvoříte zákoutí plné vůně a pohody.

Celý článek

Mokré filcování

Mokré filcování

Filcování neboli plstění, je proces, během kterého vzniká z vlny pevná homogenní struktura. Vlněná vlákna se spojí a vytvoří materiál, který je tvarově stabilní a zároveň si ponechává vlastnosti vlny.

Celý článek

Přečtěte si

Okenní šambrány

Okenní šambrány

www.chatar-chalupar.cz

Okenní šambrány, orámování okenních otvorů, najdeme snad na každém domě – vyjma těch moderních. Jde o profilované a různě zdobené rámování, zpravidla štukové, někdy i jen malované.