Jak založit rozkvetlou louku

Extenzivně pěstovaná kvetoucí louka je protipólem k intenzivně ošetřovaným a pravidelně udržovaným okrasným trávníkům. Poradíme vám, jak luční porost správně založit.

Důvodů, proč si louku na zahradě vytvořit, je několik. Rozkvetlé louky k české krajině patří, byly tu odjakživa, několik posledních desetiletí ale ustupují výstavbě a zemědělství. Je to chyba, protože louka je stabilní a rozmanité přírodní společenství mnoha běžných, ale i vzácných rostlinných a živočišných druhů. Vznikalo po mnoho let a nelze jej ničím umělým nahradit. Kromě toho, že je rozkvetlá louka krásná, je i odolná vůči klimatickým výkyvům a na údržbu nenáročná. Na trhu existuje řada firem, které nabízejí luční osiva. Pokud chcete mít na zahradě místo běžného trávníku louku, vyberte si takový typ lučního porostu, který se do klimatických a půdních podmínek vybraného stanoviště hodí. Pak už jen stačí postupovat podle našeho návodu.

 

Připravte půdu

Louku nikdy nezakládejte do stávajícího trávníku, ale vždy na nově připravenou plochu. V konkurenci rychle rostoucí trávy by totiž nemělo luční osivo šanci. Nejdříve půdu vyčistěte a zbavte ji vytrvalých plevelů. Soustřeďte se hlavně na plevele rozmnožující se oddenky, jako je například bršlice, pýr nebo pcháč. Pokud jejich vymýcení podceníte, v budoucnu se s nimi budete opakovaně potýkat. Odplevelenou půdu zryjte, hroudy rozdrťte a případné travní drny zkompostujte. Vysbírejte kameny a organické zbytky, zrytou zeminu uhrabte a nechte uležet. Na větší plochy můžete použít rotavátory, půdu urovnejte a připravte na co nejmělčí hloubku setí.

 

Nehnojte

Připravenou půdu ani budoucí louku nikdy nehnojte. Podpořili byste tak růst nitrofilních rostlin, např. šťovíku, kopřivy nebo rdesna, které by společenstvo travin a lučních květin potlačily. Druhově různorodé luční osivo vzchází postupně, mladé rostliny jsou drobné a v konkurenci silnějších hynou. Květnaté druhy rostlin hnojení nepotřebují, protože dokážou využít dostupné živiny. Kvůli druhové pestrosti nepřichází v úvahu ani používání herbicidů.

 

Osiva nemíchejte

V lučním osivu převažují kvetoucí květiny nad travinami. Důvodem je fakt, že se trávy vyvíjejí a rostou rychleji a mohly by luční rostliny udusit. Nikdy proto osivo k založení louky nemíchejte s dalším travním semenem. Jinak traviny obsadí většinu prostoru a ve výsledném porostu převládnou nad kvetoucími květinami. Pro netrpělivé pěstitele existují osiva s vyšším podílem trav. Louky se s nimi dočkáte dříve, bude to však na úkor lučních květin. I v tom případě k semenům ale už žádná další nepřidávejte. Směs se skládá z vybraných druhů a přídavek běžného osiva rovnováhu lučního společenství naruší. Porost se pak „zvrhne“ do klasického trávníku.

 

Dočkejte času

V přírodě se rostliny přesévají během celého roku. Většinou však hned nevyklíčí a čekají na impuls k vzejití, nejčastěji na vláhu. Ta se vyskytuje v zahradě hlavně na jaře a na podzim. Jarní výsev louky je vhodnější pro vlhčí a těžší půdy. Začít s ním můžete od dubna, hned, jak to půda dovolí, nejpozdějším termínem je červen. Podzimní setí se doporučuje pro suché a lehké půdy. Semena z něj vyklíčí až následujícího jara za přispění zimní vláhy. Je-li to možné, zvolte na podzim co nejzazší termín výsevu, jinak do zimy stihne vyklíčit řada plevelů.

 

Sejte ručně

Luční osivo je drobné a jemné. Aby vystačilo na celou plochu, rozdělte ji na několik menších částí a na stejný počet dílů rozdělte i osivo. K semenům přimíchejte suchý písek – naředíte tak jejich množství, což usnadní vysetí, a semena i lépe uvidíte. Na čtvereční metr vysejte 1,5 až 2 gramy osiva. Vlastní výsev provádějte tak, jako byste půdu solili. Semena po výsevu zapravte hráběmi lehce do půdy, maximálně do hloubky 0,5 centimetru, a povrch utužte.

 


Text: red; foto: Shutterstock

Další články

Bylinky pro zdravé klouby

Bylinky pro zdravé klouby

Trápí vás problémy s klouby? Než začnete hledat vhodné bylinky, které vám mohou pomoci, je třeba znát příčinu potíží. Jiné se hodí k léčbě podvrtnutého kotníku a jiné zpomalí degeneraci kloubů.

Celý článek