Chalupy

Nevelkou obec s příznačným názvem Chalupy najdete na mapě v chráněné krajinné oblasti Šumava pár kilometrů od Stach. Tady, na svahu obráceném na severovýchod, je soubor několika chalup, které rozhodně stojí za pozornost.

Osídlení horské stráně s nadmořskou výškou 850 metrů nedaleko Stach pravděpodobně proběhlo až v 16. století. Vzhledem k tomu, že Šumavu pokrýval hustý les a byly tu náročné klimatické podmínky, šlo o místo lidmi dlouho nedotčené.

Nevelká obec Chalupy leží vysoko na stráni a je odtud výhled na okolní kopce a údolí. Na zadní trakt čp. 101 je přilepen malý výměnek

Blízko královácké rychty

Stachy patřily k jedné z osmi lokalit, kde stála svobodná královácká rychta s mnoha výhodami udělenými českým králem. (Králováci byli šumavští osadníci převážně německé národnosti, kteří od 12. a 13. století střežili hranici, zemské stezky a zlaté doly, věnovali se také těžbě dřeva a pastevectví.) Král udělenými výhodami podporoval majitele těchto statků, poměrně osamělých v rozsáhlé krajině šumavských pohraničních hvozdů. Statky tu představovaly jakási správní centra. Zajímavostí je, že Králováci většinou mluvili německy, Stachy však byly českou enklávou.
Další kolonisté sem přišli až koncem zmiňovaného 16. století. Noví osadníci pocházeli především z Bavorska a Rakouska. V obci, o níž je řeč, žili Němci a asi jich nebylo mnoho, protože místo nemělo název. Můžeme tak usuzovat z nejstarších dochovaných písemností, které se k Chalupám vztahují. Písař používal jméno nejbližší pojmenované osady, tedy Kundratce. Například doklad z roku 1686 naznačuje, že se osadě nějaký čas říkalo podle jednoho z obyvatel Lorenci Winterovi – Lorenzenhof. Později, až v 18. století, se ujalo označení Deutschhäuser neboli Německé chalupy, přestože okolí již bylo převážně české. Časem byl přívlastek vypuštěn.

U domu čp. 100 lze obdivovat vyřezávanou pavláčku

Vesnice dnes

Půdorys vesnice Chalupy je nepravidelný, bez nějakého řádu, dvacítka stavení tvoří shluk kolem cesty na Studenec. Nejstarší domy pocházejí z přelomu 18. a 19. století. Jde o architekturu typickou pro zdejší kraj. Roubené světnice jsou zvenku někdy obloženy svisle kladenými prkny, jindy dekorativně vyřezávaným šindelem. Horní část roubených stěn přesahují zhlaví trámů.

Dveře u čp. 97 členěné na čtyři pole vyskládané z šikmo kladených prken

Chlévy a hospodářská část domu bývají vyzděny z lomového kamene. Domy mají rozložitou polovalbovou střechu, kde se ve štítu může vyskytovat pavláčka. Nejcennější památkou lidové architektury v Chalupách je stavení čp. 101. Rozložité stavení s mohutným komínem kryje polovalbová střecha pokrytá dřevěným šindelem. Roubená část je obrácena do zahrady, její průčelí je obloženo ozdobně vyřezávaným šindelem. Ve štítu je zapuštěna malinká pavláčka. Na dům navazuje výměnek s jednou světničkou. K hospodářství patří samostatně stojící stodola.
Pod chalupou čp. 101 se nalézá drobné stavení čp. 114, které dnes asi patří stejnému majiteli. Opět má šindelovou střechu a dřevěné okapové žlaby, které můžeme vidět i na čp. 101. V zadní části je podsíň, která slouží ke zpracování dřeva.

Chalupa čp. 97 je roubená, částečně s kožichem, částečně s prkenným obkladem. Štít má ještě původní vzhled

V bezprostřední blízkosti největší usedlosti v Chalupách stojí další zajímavé domy. Jde o čp. 100, které na sebe upozorňuje krásnou pavláčkou s vyřezávaným zábradlím, čp. 97 s roubenou světnicí částečně v kožichu a částečně se svislým prkenným obkladem a čp. 190. Jeho světnice je obložena bíle natřeným šindelem. Některé chalupy jsou trvale obývané, ale většinou sem jezdí chalupáři. Vzhledem k malebnosti vesnice i její návaznosti na krásnou šumavskou přírodu byly Chalupy v roce 1995 vyhlášeny památkovou zónou.


Z Chalup je možné si udělat krátkou zajížďku i do sousedního Německa, avšak neopomeňte si před cestou sjednat cestovní pojištění.


Uložit

Uložit


Text: Martina Lžičařová; foto: autorka a Petr Živný

Další články

Listové těsto na slano

Listové těsto na slano

Přemýšlíte, jakou dobrotu připravit pro posezení s přáteli či jako lehký předkrm? Vyzkoušejte naše recepty z listového těsta. Nejsou náročné na přípravu, a přitom jsou velice chutné.

Celý článek

Léto s bylinkami

Léto s bylinkami

Milujte bylinky? Dejte jim na zahradě větší prostor – získáte tak nejen bohatou sklizeň aromatických a léčivých rostlin, zároveň si také vytvoříte zákoutí plné vůně a pohody.

Celý článek

Mokré filcování

Mokré filcování

Filcování neboli plstění, je proces, během kterého vzniká z vlny pevná homogenní struktura. Vlněná vlákna se spojí a vytvoří materiál, který je tvarově stabilní a zároveň si ponechává vlastnosti vlny.

Celý článek

Přečtěte si

Okenní šambrány

Okenní šambrány

www.chatar-chalupar.cz

Okenní šambrány, orámování okenních otvorů, najdeme snad na každém domě – vyjma těch moderních. Jde o profilované a různě zdobené rámování, zpravidla štukové, někdy i jen malované.